ផ្កាកំពីងពួយ ឬផ្កាតាំងយូរ
ផ្កាឡេវអាវ ឬផ្កាទំហ៊
 ម្អមដី
វល្លិ៍សាវម៉ាវព្រៃ
ផ្កាអាចម៏កណ្ដុរ
ផ្កាស្បៃរឿង
ប្រទាលនាងល័ក្ខ អណ្ដាតនាគ
អត្ថប្រយោជន៍​របស់​ផ្លែស្ពឺ​ចំពោះ​សុខភាព
ចំប៉ីស
 ស្មៅចង្កេះអង្ក្រង
ដើមសំរោង
ដើមខ្ទឹមបារាំង
ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ
អត្ថប្រយោជន៍របស់ស្មៅពុកមាត់ឆ្មា
អត្ថប្រយោជន៍ផ្លែចេកចំពោះសុខភាព
ស្នាយ
 ស្មៅចិញ្ជៀន ឬស្មៅសេះ