ប្រក់ផ្លែ

phyllantus urinaria

ផ្នែកដែលប្រើប្រាស់

រុក្ខជាតិទាំងមូល

ការប្រើប្រាស់ជាឱសថ

គេប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិនេះធ្វើជាឱសថព្យាបាលជំងឺដូចជា ស្ងោររុក្ខជាតិទាំងមូល សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺថ្លើម ជំងឺគ្រុនចាញ់ និងរាក ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មី បានឱ្យដឹងថា រុក្ខជាតិនេះមានសារធាតុប្រឆាំង និងជំងឺដែលបង្កឡើងដោយវីរុស និងបំបាត់ការឈឺចាប់ផងដែរ ។ 

ជម្រក

ប្រក់ផ្លែ ជារុក្ខជាតិដុះតាមរដូវកាល នៅកន្លែងដីទំនេរ ចំការ សួនច្បារ ។ល។

ពិពណ៌នា

ប្រក់ផ្លែ ជារុក្ខជាតិមានដើមដុះត្រង់ មានកំពស់ដល់ ៦០ សង់ទីម៉ែត្រ ដែលបែកមែកមានផ្កា ផ្លែតាមបណ្ដោយតាមទងស្លឹក ។ កូនស្លឹកនីមួយៗ រាងមូលទ្រវែង ។


ឯកសារយោង

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ៖ រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា (Cambodia Medical Plant)

បោះពុម្ភឆ្នាំ២០០៦